Overslaan en naar de inhoud gaan

Banken financieren oneerlijke windhandel

Inhoudsbeheer11

Banken financieren oneerlijke windhandel

 

Blog 7 * 10 oktober 2014 - door Henk Hoving

 

“Gedragscode: Eerlijke, gelijke behandeling van omwonenden”

 

Wij als bewoners van het westen van de Noordoostpolder, zijn geschokt door het bericht dat de Triodosbank, ASN-bank, ING en RABO helpen met de financiering van het Windpark Westermeerwind achter onze dijken. In deze tijd mogen wij toch van banken verwachten dat zij eisen stellen aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
Het Windpark Westermeerwind is ontwikkeld met de rug naar de plaatselijke bevolking toe. Wij zijn bij de voorbereiding volledig genegeerd. Overleg was niet mogelijk. Ons werd alleen de wettelijk voorgeschreven ruimte gegund om zienswijzen in te dienen op de ontwerp-vergunningen. Alle zienswijzen zijn terzijde geschoven. De projectorganisatie van Windpark Westermeerwind heeft niet de moeite genomen om naar aanleiding van ook maar één zienswijze contact met de bevolking op te nemen. Als wij vragen om schadeloos gesteld te worden voor de waardedaling van onze woningen, worden wij door de gemeente kortweg naar de rechter doorverwezen. Een enkeling heeft de moed (en het geld) bijeengeraapt om dan maar een planschadeclaim te beginnen.

Eerder dit jaar maakte Windpark Westermeerwind bekend hoe de "participatie"-regeling eruit gaat zien. Tot onze verontwaardiging zagen wij dat niet de omwonenden, maar 32 met name genoemde personen elders in de polder, de echte participanten zullen zijn. Zij krijgen een bevoorrechte positie als het om de verdeling van de opbrengst gaat. Volgens Windpark Westermeerwind ontlenen zij die positie aan het feit dat zij onder het oude bestemmingsplan "rechten" hadden op windturbines. Wij konden ons dat niet voorstellen: hoe kunnen 32 mensen in deze polder nu meer recht hebben dan alle andere bewoners om de wind die over onze polder waait op te vangen en daarbij ook nog eens een fors beslag op onze gezamenlijke leefomgeving te leggen? De gemeenteraad heeft daarom vragen gesteld aan het college van B en W over deze claim. Het antwoord van het college is klip en klaar: er is geen sprake van dat deze 32 mensen enig recht hadden en hun positie in Windpark Westermeerwind kan ook niet aan dat recht worden ontleend. Waaraan ontlenen zij die positie dan wel? Zoekt u dat eens uit voordat u het geld van uw spaarders in dit project steekt. Volgens ons stinkt deze zaak een beetje. In ieder geval kan het niet zo blijven dat Windpark Westermeerwind en het college van B en W elkaar zo duidelijk blijven tegenspreken en de zaak intussen wel gewoon doorgaat. Het gaat hier om zeer grote belangen van omwonenden en om fundamentele principes van ordelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Er wordt een enorm beslag gelegd op de leefomgeving van de mensen die onder het windpark wonen, met waardedaling van woningen als materieel gevolg. Waarom kunnen omwonenden niet op een nette manier schadeloos worden gesteld?
Wij roepen de banken op om alsnog te eisen dat deze zaak wordt opgehelderd en dat aan omwonenden recht wordt gedaan.

Categorie