Overslaan en naar de inhoud gaan

Beantwoording Kamervragen windenergie door EZK

Rob Rietveld

Beantwoording Kamervragen over de zorgen over gezondheid, inspraak en participatie en de verdeling van de lusten en lasten bij windprojecten

15 februari 2020

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de zorgen over gezondheid, inspraak en participatie en de verdeling van de lusten en lasten bij windprojecten. Zie de bijlage voor de beantwoording.

Opmerking NLVOW
Op deze beantwoording is zeker heel veel aan te merken. De beantwoording is zoals gebruikelijk erg ontwijkend ten aanzien van de problematiek. Om er even snel enkele uit te halen:

Geluid:
Stellingen zoals "een verscherpte normering in de nacht dmv de 41 Lnight" is natuurlijk complete flauwekul omdat deze contour uiteindelijk dezelfde is als die van 47 Lden. Verder is hij misschien wel als uiterste norm te vergelijken met normen voor andere geluidsbronnen, maar voor die bronnen is er ook een voorkeursnorm gedefinieerd en die is bij windenergie maar even vergeten om vast te stellen. 9% gehinderden klinkt al niet leuk, maar als je je dan realiseert dat dit 9% ernstig gehinderden binnenshuis is en we bij deze norm praten over 32% gehinderden buitenshuis, dan is duidelijk dat hier de problematiek wel heel erg gebagatelliseerd wordt.

LFG:
Hier wordt dus geheel niet op ingegaan. Dit neemt zeker de zorgen van de mensen niet weg en dat "onze" norm de LFG-norm uit Denemarken afdekt is natuurlijk onzin. Toon maar aan!

Geld:
Eigenlijk wordt hier toegegeven dat het is zoals door de vraagstellers aangegeven: 12% op eigen vermogen en 1,2% op vreemd vermogen (en dat zonder rendement op de grond mee te rekenen). De berekeningen van Argos voor de veenkoloniën kloppen dus, en dat wordt hier zonder schaamte toegegeven omdat het nodig is om de markt windparken te laten ontwikkelen!

Participatie:
Nog zo'n lekker onderwerp. We schrijven het weg richting de omgevingswet die echter totaal geen rechten ten aanzien hiervan geeft aan de burgers. De motie Nooren is best wel positief, maar nog lang niet voldoende. Men zou echt eens moeten gaan voor "samen".

Conclusie:
Eigenlijk lijkt het erop dat deze vragen door de windbranche zelf beantwoord zijn (gebeurt wel vaker toch?). Het praat recht wat krom is en ik hoop dat de Kamerleden dit niet voor "zoete koek" aannemen.

Dit stuk lijkt mij een goede aanleiding om maar weer eens een rondje Den Haag te gaan plannen en dan deze beantwoording mee te nemen om door te nemen met Kamerleden.

Rob Rietveld

Categorie