Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe gemeente in Nederland!

Inhoudsbeheer11

Nieuwe gemeente in Nederland!

 

Blog 3 * 15 september 2014 - door Rob Rietveld (directeur NLVOW)

 

“De noodzaak voor toetsing proces aan de Aarhus conventie bij windparken”

 

Er is een nieuwe gemeente in Nederland: “Enecostad”. Heeft een stedenband met Houten en ligt ten zuiden van Utrecht, net aan de andere kant van de Lek. Heel aardig stadje – zoek in Wikipedia maar eens onder “Vianen” want zo heette Enecostad vroeger. Nee, het was dit keer geen gemeentelijke herindeling of een PR-campagne voor een meer aansprekende naam. Het gaat hier om een stille en kennelijk vriendelijke overname. Want wat schrijft de voormalige gemeente Vianen in een voorlichtingsfolder over een plan voor een nieuw windpark in zo ongeveer het mooiste stukje natuurgebied van die voormalige gemeente:

Voor ieder project in de gemeente (bouwprojecten, windmolenparken) dient de aanvrager zelf alle plannen voor te bereiden. Voor Eneco is dit dus niet anders. Zij schrijven het bestemmingsplan, stellen conceptantwoorden op voor de zienswijzen en voeren het project uit. Alle plannen die ze bij de gemeente indienen worden intern beoordeeld, getoetst op alle vooraf door de gemeente opgestelde randvoorwaarden en, wanneer de stukken voldoen, vastgesteld en ter inzage gelegd. Er is hier zeker sprake van een evenwichtige belangenafweging. Niet alleen de locatiekeuze, maar ook op de keuze voor windenergie, de grootte van de windturbines etc.

Dat weten we dan. Dat Eneco het bestemmingplan schrijft en dat Eneco de antwoorden bedenkt op al die zorgen die al die burgers en bedrijven hebben neergelegd in een zienswijze op de plannen van de gemeente. Altijd gedacht dat gemeenten dit soort dingen zelf doen en dat gemeenten eigen plannen maken. Ik kan maar één conclusie trekken: dat Eneco stiekem de gemeente Vianen heeft overgenomen! Wedje maken dat Eneco ook die voorlichtingsfolder heeft geschreven? Dus burgers van Vianen: als u nog wat te mekkeren heeft over dat windpark, het Postbusnummer van uw nieuwe gemeente is: 1014, 3000 BA Rotterdam, maar u kunt ook bellen naar 0900 0201 (wel 45 ct per gesprek plus de gebruikelijke belkosten).

“Grapje” natuurlijk dat Eneco Vianen heeft overgenomen, maar je staat wel even met je ogen te knipperen bij een dergelijke passage. En dan ook nog al die geruststellende bezweringen over “interne toetsing”, “vooraf opgestelde randvoorwaarden” en die “zeker evenwichtige belangenafweging”. En dat allemaal op basis van de stukken die een marktpartij met commerciële belangen heeft opgesteld! Zouden ze in Vianen ooit hebben begrepen dat wie schrijft, die bepaalt? Dat er duizenden manieren zijn om een tekst te manipuleren naar een bepaalde uitkomst zonder dat er aperte leugens of onjuistheden in staan. Vooral als de schrijver vooraf weet aan welke eisen hij moet voldoen. Hoe naïef of dom kun je zijn! 

Of is dat naïeve juist heel slim omdat Vianen aandeelhouder is van Eneco? Alleen al daarom had Vianen Eneco nooit de voorkeursbehandeling mogen geven die Eneco kreeg en krijgt. Waarom niet zelf een plan gemaakt samen met de bevolking en dat bij openbare inschrijving toewijzen aan een commerciële partij? Merkwaardige verstrengeling van belangen. 

Er is bij dit alles één troost. De NLVOW bereidt een klacht voor tegen de Staat der Nederlanden bij een orgaan van de Verenigde Naties in Geneve. Bovenstaande passage is prima ammunitie om aan te tonen dat de Staat in deze vertegenwoordigd door Vianen er helemaal met de pet naar gooit als het  gaat om het informeren van burgers en om het betrekken van burgers bij besluitvorming. Dat laten ze daar in Vianen gewoon over aan Eneco. Maar - oeps - dat mag dus niet! En heeft in elk geval niets van doen met een overheid die de eigen verantwoordelijkheden serieus neemt.
 

Categorie