Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek De Drentse Monden – Oostermoer windparken | PMP (UvA)-BzK

Rob Rietveld

NLVOW ondersteunt studie van UVA over vormgeving relatie overheid en burger

29/9/19
wals burgersHet Public Mediation Programme (PMP) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uit over ingewikkelde vraagstukken op lokaal niveau in Nederland. De onderzoekers zijn specifiek geïnteresseerd in het verloop van deze vraagstukken: Wat zijn de kritieke momenten binnen het proces? Voor welke uitdagingen komen de betrokkenen te staan? En wat is het beschikbare handelingsrepertoire om met deze uitdagingen om te gaan? Bovenal ligt de nadruk op hoe de relatie tussen overheid en burgers wordt vormgegeven. De onderzoekers willen voor het onderzoek zoveel mogelijk putten uit de ervaringen van de betrokkenen bij een casus. Op deze wijze wordt de analyse zoveel mogelijk geworteld in de praktijk. Twee van de casussen (locaties) waar zij een beter beeld van willen krijgen zijn de Drentse Monden en Oostermoer windparken. Het doel is om tot inzichten te komen die betrokkenen in de toekomst kunnen helpen bij het omgaan met ingewikkelde vraagstukken. Het onderzoek is nadrukkelijk niet evaluerend. 

Bestanden
Categorie