Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat moet er aan de orde komen in het debat? vroeg Agnes Mulder, 2K-lid CDA

Inhoudsbeheer11

Op zondag 7 juni twitterde Agnes Mulder: ...op deze regenachtige dag aan de slag met onze inbreng voor het debat over klimaat energie (10/06) en Urgenda (11/6). Welk onderwerp mag daarin volgens jou niet ontbreken?

 

Blog 65 * 7 juni 2020 - door Marian Veldhuis (bestuurslid NLVOW)

 

Daar hebben we wel een antwoord op:

 

Beste Agnes,

Ik mail jou naar aanleiding van jouw oproep via twitter: welk onderwerp mag er volgens jou beslist niet ontbreken in het klimaat en energie debat.

Ik ben CDA-er, plattelander en ook: secretaris van de NLVOW (jou wel bekend, je hebt regelmatig contact met onze directeur Rob Rietveld).

Mijn antwoord op jouw vraag is:

De financiële stromen van de windenergie. Die zouden eens aan de kaak gesteld moeten worden.
Op 5 juni stond er een heel goed artikel in de NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/gebroken-beloftes-hoe-de-wieringermeerpolder-dichtslibde-met-windturbines-en-datacentra-a4001882

Op grond hiervan willen we een infographic maken die dit goed in beeld brengt: wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers van deze energietransitie.
Het is lastig om alle feiten en de precieze bedragen boven tafel te krijgen, maar het gaat om heel grote bedragen en die komen niet bij de juiste mensen terecht. En Jan met de pet draait ervoor op.

Windpark Wieringermeer is een treffend voorbeeld:
De winnaars zijn:
•    660 miljoen euro SDE+ subsidie gaat in 15 jaar tijd naar Zweden: initiatiefnemer en exploitant: Vattenfall
•    3,3 miljoen per grondeigenaar: 32 ‘new born millionair’ boeren uit de polder
•    De gemeente strijkt de leges op. Met zulke bedragen ook niet onaanzienlijk
•    De data centres van MicroSoft, Google (en andere Amerikaanse computergiganten) die alle elektriciteit afnemen tegen aantrekkelijke tarieven (grootverbruikers hebben heel lage tarieven, fiscale voordelen en betalen ook geen ODE)  Die winst gaat dus ook naar het buitenland. 
En vervolgens maken ze mooie sier met marketing slogans als: ‘Alle benodigde stroom wordt lokaal en groen opgewekt!’ 
De data centres drijven bovendien het elektriciteitshonger alleen maar op: De behoefte is 3,5 TWh per jaar! Dat is 2% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte!
Zijn wij gebaat bij huisvesting van clouds voor Afrika en het Midden Oosten in onze polder? Het levert maar een handvol arbeidsplaatsen op. Daar hoeven we het niet voor te doen.
•    De banken die 80 tot 90% van het windpark financieren en ondanks de lage rentestand zonder moeite toch mooi een paar procent rente binnen harken.

De verliezers zijn:
•    Alle burgers van Nederland die via de ODE op de elektriciteitsrekening de SDE+ subsidiepot moeten vullen. En met de mooie woorden van Vattenfall dat het windpark stroom zal leveren voor 370.000 huishoudens komt niets terecht want alle elektriciteit gaat direct naar die data centres.
•    De in- en omwonenden van het windpark die hun weidse landelijke polder zien veranderen in een industrieel landschap, met horizonvervuiling, lawaai, slagschaduw en nooit meer nachtelijke duisternis.
•    Het klimaat want in plaats van energie bezuinigen zorgen de data centres voor een groeiende energiebehoefte. Zo halen we de doelen van Parijs nooit!

Ik denk dat het heel nuttig is om deze misstanden aan te kaarten tijdens de debatten op 10 en 11 juni a.s. 
Natuurlijk gaan wij hierover graag met jou in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Marian Veldhuis-Lebbink
Kuipersmaat 21
7381AV Klarenbeek

Secretaris NLVOW
 
 

Categorie