Overslaan en naar de inhoud gaan

Coördinator Terrorismebestrijding: terreur tegen windmolens loopt uit de hand

Inhoudsbeheer11

Coördinator Terrorismebestrijding: terreur tegen windmolens loopt uit de hand

 

Blog 59 * 12 september 2018 - door Rob Rietveld (directeur NLVOW)

 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over het protest tegen windmolens in vooral Drenthe en Groningen
 

Vol verbazing vernam ik gisteren de berichtgevingen rond een uitgebracht rapport vanuit de NCTV over “windmolenterreur” en “windmolen terrorisme”. Hoe diep zijn we in Nederland gezonken dat we een reactie vanuit de burgers die zich zeer onredelijk behandeld voelen gaan afdoen als terrorisme? Gaan we vanaf nu alle situaties waarbij de overheid onmachtig is gebleken om een fatsoenlijk proces uit te voeren, met een fatsoenlijke dialoog en met een onafhankelijke rechterlijke toetsing over de besluitvorming en de afweging van belangen, de reactie van de gefrustreerde burger afdoen als terrorisme? Heeft de NCTV misschien ook al gekeken naar asielzoekerscentrumterrorisme of gaswinningsterrorisme? En heeft de NCTV misschien ook gekeken naar de sympathisanten van deze terroristen, de gemeenten, die vaak deze burgers steunen in hun verzet omdat ook zij hebben gezien hoe het proces daar gelopen is?

Je zou kunnen stellen dat er een radicalisering is opgetreden bij de burgers rond windparken en extreem in de Groningse en Drentse Veenkoloniën, maar dat heeft zeker zijn oorzaak. De Groninger en de Drent is niet van nature radicaal, in tegendeel zou ik willen zeggen (en ik woon er zelf) maar als men maar vaak en stevig genoeg geschoffeerd wordt en geen andere uitwegen meer heeft (of ziet), dan komt men vanzelf in verzet. Wie zich verdiept in het proces van windparken in de Veenkoloniën zal het met mij eens zijn dat dit niet goed gegaan is. Deze manier van over de mensen heen walsen om parken te realiseren past niet in deze tijd en zeker niet in een democratie zoals wij (althans ik) die in Nederland voor ogen hebben. Andere landen die op deze manier met besluitvorming omgaan bekritiseren wij en mogen o.a. daarom niet toetreden tot de EU.

Laat ik vooral duidelijk zijn, ik keur elke vorm van vernieling en bedreiging af, maar ik zie ook de oneerlijke manier waarop er met mensen in deze gebieden is omgegaan. Ik keur dat dus ook af. We hebben het hier wel over oorzaak en gevolg. Wat denk u, zou het helpen om deze mensen nu neer te zetten als terrorist of zou deze framing het alleen nog maar erger maken? Deradicaliseren is het toverwoord wat ik vaak hoor bij andere beschouwingen over escalatie en terrorisme. Ga eens praten, zorg voor een goed proces waarin alle belangen op een goede manier afgewogen worden, inhoudelijk toetsbaar door een onafhankelijke rechter. Durf ook eens aan zelfreflectie te doen en een stap terug te maken. Nederland houdt zich op dit gebied zich nog niet eens aan de basale afspraken zoals afgesproken in internationaal conventies (zoals Aarhus, die ook Nederland ondertekend heeft) of toetsingen die we wel eisen van ontwikkelingslanden (zoals door de International Finance Coöperatie – IFC1). Ga daar eens me beginnen en we hebben een eerste stap richting deradicaliseren of wellicht wel het voorkomen van radicalisering. Dat lijk mij maatschappelijker en veel effectiever dan wat er nu gebeurt. De door velen beoogde participatiemaatschappij lijkt op dit soort momenten helaas nog erg ver weg.
 

Categorie