Overslaan en naar de inhoud gaan

Moratorium voor WIND op LAND

Inhoudsbeheer12

Meer wind op land is niet nodig

Lees hier dat er getalsmatig geen enkele windmolen op land meer bij behoeft te komen. Het NLVOW wil onze overheden wijzen op de problemen die windturbines op te korte afstand van woningen opleveren, terwijl er volop ruimte op de Noordzee is. Samen met windalarm.org roepen we dan ook onze overheden op tot een Moratorium voor wind op land. Er hoeft in principe echt geen windturbine meer op land bij te komen. Zie hieronder het persbericht en eventueel de uitgebreide onderbouwing daarvoor. Dat is nu heel belangrijk nu de RES-plannen in juni worden voltooid.

Is er een alternatief voor de RES ?alle wind naar zee

Het is een bijzondere tijd voor nieuwe plannen voor windparken. Alle gemeenten ronden tot juni hun RES-aanbod af. Dat is een niet helemaal wettelijke manier van indienen van ruimtelijke plannen, namelijk aan het Klimaatakkoord 2018. Veel van onze (nieuwe) leden schrikken als ze ineens overal plannen voor windparken ontdekken. Moet dat nu allemaal ? Gemeenten mogen doelstellingen hebben om ruimte te reserveren voor duurzame energie, maar waarom moet dat zo nodig binnen elke gemeente apart ? Er zijn gemeenten die na inventarisatie zeggen dat er in hun gemeente simpel geen goede ruimte is voor windparken (zie link). We importeren en exporteren wel vaker dingen. En vis komt ook van de Noordzee.

Klimaatdoelen voor WIND op LAND al behaald

Het staat vast dat nu al voldoende RES-plannen zijn ingediend voor het behalen van de doelstellingen wind op land voor 2030 in dat Klimaatakkoord. Nog sterker: als we tellen hoeveel windparken er al staan, plus waarvoor al SDE++ vergunning is verleend (dus is vergund), dan hoeft er nu geen enkele windturbine op land meer bij te komen. Dat weet ook de regering, en die doet er daarom een schepje bovenop: de doelstelling wordt verhoogd naar nog 10 GW windenergie extra erbij. Maar…de Minister verwijst dit geheel naar de Noordzee (zie link) ! Want daar heeft het PBL aangegeven dat er ruimte is voor 60-75 GW windturbines op zee (zie link)! Dit hebben een aantal politieke partijen al opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Maar haast iedereen, en zeker een aantal gemeenten, zet toch rustig door om hun steentje lokaal bij te dragen aan de RES. En dat terwijl hun bijdrage zeer klein zijn is ten opzichte van het bijplaatsen van een beetje meer wind op zee. Daar is voldoende ruimte voor 4 maal de hele huidige elektriciteitsproductie van Nederland. En een windturbine op zee doet door grootte en draaiuren per jaar wel 5 maal zoveel energie als een windturbine op land. Intussen is het op zee goedkoper dan op land ! Dat men zegt dat er toch doorgegaan zou moeten worden met wind op land, heeft vrijwel geen goede argumentatie meer. Het lijkt meer een gewoonte geworden om de ingezette RES-doelen af te ronden. Maar dat zou betekenen dat er onnodig nog meer omwonenden gehinderd zouden worden met windturbines, die het landschap van Nederland onnodig nog verder ruw overstijgen. Maar we mogen daar dus al mee stoppen. Het is dan ook niet te begrijpen dat lokale overheden tegelijkertijd nieuwe windturbines aan het plannen zijn.

Moratorium voor WIND op LAND 

Het NLVOW zal het pleidooi om alle nieuwe windenergie alleen nog op zee te plaatsen onder de aandacht brengen van onze beleidsmakers.

Om te benadrukken dat er géén windturbines bij bewoners meer nodig zijn, houdt windalarm.org tezamen met vele actiegroepen een protestmanifestatie. Op zaterdag 8 mei, 14.00 uur, Westerpark AmsterdamVooraf aanmelden is in deze tijden noodzakelijk, lees daarover bij https://windalarm.org/agenda/Demonstratie-in-het-Westerpark.

Categorie