Overslaan en naar de inhoud gaan

RES in BEELD

Inhoudsbeheer12

Bij RES in BEELD maken ze een toekomstfoto, hoe je omgeving er uit komt te zien als een voorgesteld windpark doorgaat.

 

 

Blog 67 * 7 januari 2021 - door Jan Jaap Tiemersma (bestuurslid NLVOW)

 

Hoe zien energielandschappen er uit ?

 

Sinds het Klimaatakkoord wordt de energietransitie in gang gezet via de Regionale Energie Strategien (RES). Een vooraf gebundelde groep gemeenten krijgt de kans een zelfvoorzieningsplan op te stellen. Een kans, want een taak kan het niet zijn, energie-produktie is geen overheidstaak en zelfs bij wet verboden. Maar gelukkig wordt het wel als taak opgevat, want anders dreigt de Minister met Rijksinpassingsplannen. Volgens al geleerde lessen moet men de bevolking daar goed bij betrekken. Dat vindt veelal plaats voorafgaande aan planvorming en zeker bij ateliers en co-creatie-sessies over de RES. Daar dringt de NLVOW  precies op aan, tenminste, opdat er in de ruimtelijke ordening transparante locatiekeuzes worden gemaakt, onafhankelijk van ondernemersinitiatieven. En het NLVOW begeleidt ook in die planfase de gesprekken tussen gemeenten en eventuele omwonenden, zonodig tot en met een gebiedsakkoord of iets van die strekking, waarin de belangen van omwonenden goed worden geregeld.

Gelukkig zijn er ook andere groepen in Nederland, die het beleid zelf ter discussie stellen. Bij www.resinbeeld.nl sparen ze animatiefoto's van hoe "uw" windpark er uit komt te zien. Aan burgers, ondernemers en de overheid wordt aangeboden om een kale foto te voorzien van de juiste ingeplakte windturbines, zodat iedereen een beeld krijgt van waar we het nu over hebben. Bij de steeds hoger gelegde lat moeten er waar 4 windmolens gedacht waren, nu wel 40 windmolens komen. En om de last wat gelijkelijk te verdelen, worden windluwe gebieden, met dus lage opbrengst per molen, even hard aangesproken dan gebieden aan of op zee. Dat betekent dat er een OERWOUD ontstaat aan windmasten met daarop elk een hectare draaiende rotor, die daar dan elk evenveel geluid maakt als een bulldozer (106 dB bronsterkte). Men stelt dat we maar moeten accepteren dat er overal Energielandschappen moeten ontstaan.

En dat is de vraag, is een windpark wel een landschap ? Deskundigen spreken van het plaatsen van windmolens OP het landschap en niet er IN. Want dat past niet, windturbines zijn inmiddels van een heel andere schaal (mega). Windturbines steken immers zeer ver boven de horizon uit, zeer ver boven de grootste bomen en zelfs ver boven elektriciteitsmasten. Windmolens maken geen nieuw landschap, nee, het oude landschap wordt overspannen met een LUCHT-SCHAP. Des nachts hebben we een nieuwe (rode) sterrenhemel . Wie beziet wat er vandaag al aan plannen zijn (o.a. op resinbeeld) en weet dat dit nog maar het begin is, die weet dat binnenkort Nederland niet meer een plat landschap is, maar een sateprikkersland.

Animatie-foto's van windparken worden van alle kanten gemaakt. Deze augmented realities verschillen wel van elkaar, vooral door het kiezen van strategische zichtpunten. Wilt u als aktiegroep, omwonende, gemeente of bedrijf ook een foto, dan kan dat bij onderstaande link. Inmiddels kunnen veel animaties al vergeleken worden met de realiteit die over heel Nederland trekt. Steeds meer omwonenden die hinder en waardedaling zien, tegenover winst voor anderen.

Categorie