Overslaan en naar de inhoud gaan

RES in een notendop

Inhoudsbeheer11

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, de RES in een notendop.

Blog 70 * 21 februari 2021 - Edwin van Stam, bestuurslid NLVOW

Wat is de RES? Hoe krijgen we er mee te maken? Wie krijgen er mee te maken? Hoe kun je invloed uitoefenen, of is het de moeite niet waard? Voor iedereen die zich er niet in verdiept lijken duurzaamheid en de Regionale Energie Strategie ver van een ieders bed. Maar, vergis je niet.
De opgave om in 2030 grootschalig tenminste 35 TWh duurzame energie op land te produceren is groot, en daarmee ook de impact. Niet alleen landschappelijk, maar ook, en ik zou zeggen - vooral voor direct omwonenden die daar in de toekomst mee te maken zullen krijgen.

De Regionale Energie Strategie, de RES zijn regionale plannen die uiterlijk 1 juli 2021 vastgesteld moeten worden door de Gemeente, Provincie en Waterschap. Dan zullen de huidige zoekgebieden meer concreet worden. En dat vaststellen is dan ook het vertrekpunt en doelstelling voor grootschalige duurzame energieopwekking die voorzien wordt door het bevoegde gezag. Als vaststelling heeft plaatsgevonden, en onherroepelijk is geworden kan het wel eens jouw achtertuin betreffen. In de directe woon en leefomgeving. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Windturbines zijn niet meer van het formaat 30m. Tweehonderd meter komt eerst. En solitair is uit de gratie. Windparken zijn grootschalig qua aantal en omvang. Een dertigtal windturbines is niet ongewoon, in de Wieringermeer zijn ineens een kleine 100 windturbines opgetrokken en alles bepalend in het landschap. Zichtbaar overdag, en als rode knipperende lampen ’s avonds. In de volksmond wordt de Wieringermeer al het nieuwe “Red Light District” genoemd. Met de beschikbare mogelijkheden van radardetectie is deze ontwikkeling echt onnodig volgens de NLVOW.

Een belangrijk ingrediënt van de Regionale Energie Strategie is het streven naar minimale 50% burgerparticipatie. Helaas is er geen wettelijke basis voor dit streven waardoor het in de praktijk slechts marginaal zal worden toegepast. Maar er zit tegelijkertijd wel een noodzaak tot het betrekken van burgers in. Natuurlijk voelt de tijdsinvestering eentje met beperkte invloed, maar gezamenlijke invloed dwingt in elk geval tot een duidelijke boodschap.

Met bovenstaande in het achterhoofd, en het besluit om bij de RES en het proces aan te schuiven is dan de vraag: Waar begin ik? Allereerst is een goed vertrekpunt de website van de regionale energiestrategie, te vinden op regionale-energiestrategie.nl. Daar kun je de 30 RES regio’s en RES-en per regio terugvinden en alle informatie nazien, ook voor jouw regio en omgeving.

Een goed advies is vooral ook om niet aan de zijlijn te blijven staan. Haak aan bij of organiseer gespreksavonden, spreek in bij uw Gemeente en Provincie, en schrijf College en Raad, Gedeputeerden en Staten aan. Deel uw zorgen met de pers, en stuur uw opinie naar de krant. U bent daar gewoonlijk van harte welkom.

Een solo zangstem klinkt nog niet vol, maar vele stemmen maken een groots koor, waar je wel naar móet luisteren. Uw gezamenlijke stemmen kunnen nog volop een stempel drukken op de mogelijkheden van- en de opinie over de Regionale Energie Strategie, de RES. Wacht niet te lang, 1 juli as is nabij.

Labels
Categorie