Overslaan en naar de inhoud gaan

Handboek NLVOW Toolkit Omgevingsparticipatie

Inhoudsbeheer12

Handboek bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over windparken op land – omwonenden, maar ook ontwikkelaars en overheden. Leidraad is de vraag hoe die besluitvorming zo kan worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een Keniaans gezegde: “Wie snel wil gaan, gaat alleen - wie ver wil gaan, gaat samen”. Met de energietransitie hebben we nog ver te gaan. En dus moeten we het samen doen.

Hoe kan het beter ?
Fase 1: Initieren en agenderen
Fase 2: Betrekken en klaar zetten
Fase 3: Begeleiden en informeren
Fase 4: Afronden en beslissen

Hoe kan het anders ?
Schema procesflow
Per processtap
Te ingewikkeld?

Voorbeelden, hulpmiddelen en tips

Enkele rode lijnen

Categorie

Laatste berichten

De klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land is geïnstalleerd. De gedragscode is opgesteld om voor elk windproject een goed proces te waarborgen. Belanghebbenden die vinden dat de gedragscode niet goed wordt toegepast, kunnen hun klacht voorleggen aan deze onafhankelijke commissie. Zij beoordelen de klacht en doen uitspraak.