Overslaan en naar de inhoud gaan

Het inzetten van een omgevingsraad - Handboek

Rob Rietveld

Vanuit de NLVOW worden er veel projecten ondersteund door middel van het opzetten van een dialoogtafel. Dit wordt meestal een omgevingsraad genoemd. In het kader van de green deal is hierover een handboek geschreven.

In maart 2018 is de Green Deal (C-221) “Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten” tot stand gekomen. In artikel 18 en 19 geven de NLVOW en het NPBO aan hun ervaring in te zetten om te inventariseren en te verkennen op welke manier betrokkenheid van de burgers in een vroeg stadium in te vullen ter versnelling en verbetering van planontwikkeling en besluitvorming. Dit document probeert hier invulling aan te geven en de lezer inzicht te verschaffen in de belevingswereld van burgers als omwonenden.


Ondanks dat dit document geschreven is vanuit de belangen (en daarmee vaak ook de optiek) van omwonenden, is het niettemin bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over duurzame energieprojecten op land – omwonenden, ontwikkelaars, ngo’s en overheden. Hoe kan de besluitvorming worden ingericht waardoor de kans op confrontatie afneemt en de acceptatie groter wordt. Denk aan een Keniaans gezegde: 


“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”. 


Met de Energietransitie hebben we nog ver te gaan. En dus moeten we het samen doen.

Categorie

Laatste berichten

Het NLVOW moet het doen in vrije tijd en vrijwel zonder budget. In overleg bijeenkomsten zitten we vrijwel uitsluitend met betaalde werkkrachten, die hun belang (moeten) dienen. Maar ons belang is de moeite, omdat de energietransitie ook anders kan.

Geen toegang

Dit artikel is afgeschermd. Je moet als lid ingelogd zijn om dit artikel te kunnen lezen. 

  • Klik hier om lid te worden van het NLVOW.
  • Klik hier om in te loggen.

Er wordt beweerd dat grotere windmolens steeds stiller zullen zijn. NLVOW onderzocht dit en ziet dat een optimum al bereikt was. Het vervolg is geen "innovatie" met "mitigaties", maar vooral een papieren werkelijkheid. Update 20-2-2022

Geen toegang

Dit artikel is afgeschermd. Je moet als lid ingelogd zijn om dit artikel te kunnen lezen. 

  • Klik hier om lid te worden van het NLVOW.
  • Klik hier om in te loggen.