Overslaan en naar de inhoud gaan

Klachtenregistratie

Inhoudsbeheer12

Zijn het slechts dwarse Nimby's of wordt een groep Nederlandse burgers stelselmatig het leven zuur gemaakt ? Met onze Klachtenregistratie is het niet de bedoeling een statistisch betrouwbare doorsnede te maken, maar wel om de aard van hinder van windturbines in kaart te brengen. Met name een aantal omschrijvingen zijn aandoenlijk. 

Het DEI (Democratisch Energie Initiatief) en het NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie) hebben samen met de NLVOW een Klachtenregistratie over hinder van windturbines opgezet.
De indieners zijn ingelezen door een procedure rond windturbines, of zijn er gewoon onaangenaam door verrast.

Deze enquête kunt u telkens weer invullen op deze website en zo geeft u ons een dossier van alle klachten die de overheid in de toekomst uit zorgplicht niet moet negeren !

Hieronder een download van de eerste resultaten, vanzelfsprekend hier geanonimiseerd. Lees in de download ook de klachtomschrijvingen !

Categorie

Laatste berichten

De klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land is geïnstalleerd. De gedragscode is opgesteld om voor elk windproject een goed proces te waarborgen. Belanghebbenden die vinden dat de gedragscode niet goed wordt toegepast, kunnen hun klacht voorleggen aan deze onafhankelijke commissie. Zij beoordelen de klacht en doen uitspraak.